საქართველოს ქალაქები, სადაც ხდება მისი მიწოდება Varius Plus